Tisk

Ekonomická správa nemovitostí

  • Ekonomická správa nemovitostíkomplexní vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků bytových jednostek v souladu s příslušnými zákony
  • zpracování mezd zaměstnanců SVJ a odměn členům výboru
  • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně
  • sestavení přehledů o aktuálním stavu prostředků společenství na fondu oprav
  • zpracování roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisků a ztrát
  • návrh rozpočtu na následující účetní období dle údajů aktuálního účetního období
  • zpracování návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
  • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
  • zastupování klienta při jednání i případných kontrolách na finančních úřadech, pojišťovnách a ostatních úřadech