Tisk

Administrativní správa nemovitostí

  • Administrativní správa nemovitostívedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v domě
  • zpracování předpisu plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
  • součinnost při zpracování návrhu rozpočtu na následující účetní období a zpracování návrhu změn záloh na služby spojené s užíváním jednotek
  • upomínání popř. vymáhání dlužných plateb záloh na služby spojené s užíváním  jednotky
  • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
  • zpracování oznámení o výši čerpání fondu oprav za uplynulé účetní období
  • zpracování oznámení o přijatém nájemném za uplynulé účetní období
  • sestavení výroční zprávy o hospodaření